Tagged: Ethiopia Politics

voa-discussionwithethiopian

VOA: Discussion on Ethiopian current political crisis – Part 2

ውይይት ከሦስት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ (ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) የሕግ ባለሞያው አቶ ሙሉጌታ አረጋዊ፣ የኒዩርክ አዮና ኮሌጅ ረዳት ፕሮፌሰር ዶ/ር ደረሰ ጌታቸውና ከሜልበርን ዩኒቨርሲቲ ሕግ ፋካልቲ ሪሰርቸር ረዳት መምህር ዶ/ር ጸጋዬ አራርሳ ናቸው ተወያዮቹ ።...

ፀገማት ሰናይ ምሕደራ ኢትዮጵያ ብኣንደበት ምሁራት ( 2ይ ኽፋል )

ዋሽንግተን— ብግብራዊ ስጉምታትት እንተድኣ ዘይተዓጂቡ ፀገማት ሰናይ ምሕደራ ኣለና ኢልካ ምዝራብ እኹል ኣይኮነን ይብሉ ምሁራት መንእሰያት ገብረሚካኤል ገብረመድህንን ናሁሰናይ በላይን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያ፣ክልል ደቡብን ኣዲስ ኣበባን ዘለው ፀገማት ሰናይ ምሕደራን...

ጸገማት ሰናይ ምሕደራ አብ ኢትዮጵያ ብኣንደበት ምሁራት (1ይ ኽፋል)

ዋሽንግተን — መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣርባዕተ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያ፣ክልል ደቡብን ኣዲስ ኣበባን ዘለው ጸገማት ሰናይ ምሕደራን ፍትሕን ሓደ ግብረ ሓይሊ ኣጣይሹ ክጽናዕ ገይሩ’ሎ። እቲ ኮሚቴ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማሪያም ደሳለኝ ኣብ ዝመርሑዎ ኣኼባ ላዕለዎት...