kiros-alemayehu

Kiros Alemayehu – ድምፃዊ ኪሮስ ዓለማየሁ (1948 – 1988)

Kiros Alemayehu – ድምፃዊ ኪሮስ ዓለማየሁ (1948 – 1988) የድምፃዊ ኪሮስ ዓለማየሁ ሥራና እና ሕይወት – በመኮንን ወልደአረጋይ – ስንክሳር – በሸገር ኤፍ ኤም 102.1

You may also like...