ትግራይ ዓደይ መሬት ስልጣኔይ፣ መንነተይን፣ ነጻነትይን፣ ተስፋይን።

You may also like...